Çevre Politikası

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan tesisimizde; kozmetik, sağlık, temel sağlık ve biyosidal ürünleri üretim faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre boyutlarının, çevre ve insan  sağlığı  üzerindeki  olası etkilerini kontrol altında tutar ve en aza indirmek için uygun teknolojileri kullanırız.

Kozmetik, sağlık, temel sağlık ve biyosidal ürünlerin üretimini gerçekleştirirken, yürürlükteki Sağlık Bakanlığı ayrıca Çevre Kanunu ile ilgili Yasa ve Yönetmeliklere uyumu sağlarız. Müşterilerimizin ve iş birliği içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşların yasal gerekliliklere ters düşmeyen taleplerini dikkate alırız. Tedarikçilerimiz ve fason iş yaptırdığımız kuruluşların yasalara uygunluğunu kontrol eder ve değerlendiririz.

Kuruluşumuzun faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkileri ve bunlara bağlı riskleri belirleriz. Bu riskleri ve etkilerini mümkün olabilen en düşük seviyeye indirmek için hedeflerimizi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında oluştururuz.

Gelecek nesillerimize sürdürülebilir bir  çevre ve kullanılabilir doğal kaynak bırakmak için ham madde fire oranının azaltılmasını, atıkların en düşük seviyeye indirilmesini, atık suların arıtılmasını, enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını ve geri dönüşümün desteklenmesini esas alırız.

Sürdürülebilir kaynakların kullanımını tercih eder; iklim değişikliklerinin azaltılmasını, ekosistemin ve biyoçeşitliliğin korunmasını sağlarız.

Çalışanlarımızı çevrenin korunması ve iklim değişikliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenler, komşu kuruluşları çevre konusunda teşvik etmek için gayret sarf ederiz.

Çevre Yönetim Sistemini periyodik olarak belirlenen hedefler ve gözden geçirmelerle, sürekli iyileştirir ve bu sayede çevre kirliliğini önlemeyi taahhüt ederiz.