Kariyer

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları politikamızın temeli; çalışanlara hak ettiği değerin verildiği, söz hakkının tanındığı, çalışanların performansını artıracak öğrenme ve gelişim olanakları için fırsat eşitliğinin sunulduğu bir ortam yaratarak çalışma barışının sağlandığı, insana, çevreye, topluma, kaliteye duyarlı, şirketi geleceğe taşıyacak, yasalara bağlı bir çalışan topluluğu oluşturmaktır.

Karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, farklılığın zenginliğe dönüştüğü bir ortam yaratarak, tüm süreçlerimizde yaş, cinsiyet, din, dil, ırk, etnik köken, cinsel yönelim, medeni durum, engellilik hali, hamilelik ve benzer konularda ayrımcılık yapmadan eşit ve adil davranırız.

İnsan Kaynakları İlkelerimiz 

  • ​Doğru işe doğru insanı seçmek ve yerleştirmek.
  • Ücret ve yan haklarda adil olmak.
  • Zamanında tanımak ve takdir etmek.
  • Zamanında ve doğru iletişim kurmak.
  • Çalışma barışının sürekliliğini sağlayarak işbirliği içinde çalışmak.
  • Motivasyon ve bağlılık yaratarak verimliliği arttırmak.
  • Başarıyı ödüllendirmek, proje çalışmalarını teşvik etmek ve ödüllendirmek, yeni fikirleri desteklemek ve cesaretlendirmek.

Eğitim Politikamız

KOPAŞ, çalışanlarının gerek mesleki bilgi ve becerilerinin, gerekse kişisel yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlere büyük önem vermektedir. Çalışanlarına tüm potansiyellerini sergileyebilecekleri yaratıcı ve geliştirici kültürü destekleyen bir çalışma ortamı sunmayı ilke edinmiştir.

Kopaş’lı Olmak

İşe alım ve yerleştirme sürecimizde; işin ve pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim ve yetkinliklere sahip, kurum kültür ve değerlerimize uygun, şirketimizi geleceğe taşıyacak adayların şirkete kazandırılması amaçlanmaktadır.

İşe alım ve yerleştirme sürecinde objektif kararın verilmesini destekleyecek çağdaş değerlendirme yöntemleri kullanılarak, “Doğru İşe Doğru Çalışan” seçilmesi, geliştirilmesi ve elde tutulması prensibi ile hareket edilir.

Kopaş’ta Hayat

Üniversitelerden yeni mezun olan adayları, merkez ofisimizde Pazarlama, İnsan Kaynakları, ARGE, Üretim & Planlama, İhracat ve Muhasebe bölümlerinde Uzman Yardımcısı pozisyonları için değerlendiriyoruz. Ayrıca, iş hayatını yakından tanımak ve kendini geliştirmek isteyen üniversite öğrencilerine de kısa ve uzun dönemli staj imkanları sunuyoruz.