İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Kozmetik, sağlık ve temel sağlık ürünleri üretim faaliyetlerimiz esnasında, çalışanlarımız, taşeronlarımız ve ziyaretçilerimizin maruz kalabileceği olumsuzluklar nedeniyle oluşabilecek yaralanma ve meslek hastalıklarının önlenmesi için, uygun teknolojileri kullanır, koruyucu ve önleyici gerekli tedbirleri alırız.

Kozmetik, sağlık ve temel sağlık ürünlerin üretimini gerçekleştirirken, yürürlükteki Sağlık Bakanlığı Yasa ve Yönetmelikleriyle, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Yasa ve Yönetmeliklere uyumu sağlarız. Müşterilerimizin ve işbirliği içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşların yasal gerekliliklere ters düşmeyen taleplerini dikkate alırız. Tedarikçilerimiz ve fason iş yaptırdığımız kuruluşların yasalara uygunluğunu kontrol eder ve değerlendiririz.

Kuruluşumuzun faaliyetlerinden kaynaklanan İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konulardaki tehlikeleri ortadan kaldırırız. Eğer tehlike tamamen yok edilemiyorsa daha az tehlikeli prosesler, malzeme veya ekipman ile faaliyetlerimize devam ederiz. Riskleri belirler ve bu riskleri mümkün olabilen en düşük seviyeye indirebilmek için hedeflerimizi ISO 45001 Yönetim Sistemi kapsamında oluştururuz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenleriz. Belirlenen çalışan temsilcisi ile tüm çalışanların danışma ve katılımını sağlarız.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini periyodik olarak belirlenen hedefler ve gözden geçirmelerle, sürekli iyileştirir ve bu sayede yaralanma ve meslek hastalıklarını önlemeyi taahhüt ederiz.